10 Kasım 2009 Salı

Karma -1 करमा

Karma kelimesi, fiziksel yahut zihinsel olsun (düşünce dahil) aksiyon veya edimi temsil eden, Sanskritçe "kri" kökünden türemiştir. Hem şimdiki hem önceki hayatımıza ait tüm faaliyetlerimizin toplamıdır. Karma, yalnızca eylem değil, bunun sonucu anlamına da gelir. Sonuç vermek esasen hiç de ayrı bir şey olmayıp, aksiyonun parçasıdır.

Nerede bir neden varsa, mutlaka bir etki oluşur. "Etki" olan ağaç için tohum bir "neden"dir. Ağaç tohumlar verir, ve tohumlar için bir neden olur. Neden sonucun içinde bulunur ve sonuç da nedenin. Sonuç nedenle eştir. Bu sonu olmayan evrensel bir sebep-sonuç zinciridir.
Tesadüf ya da şans diye bir şey yoktur. Eğer sınırlı zihniniz herhangi bir olayın nedenini bulamıyorsa, bu onun rastlantısal olduğunu göstermez.

Doğada her şey bu neden-sonuç yasasına uyar. Yerçekimi, yapışma, tutunma, çekme ve itme yasaları, hoşlanma-hoşlanmama yasası, görecelik, süreklilik, devamlılık yasaları, ve zihinde yaptığı çağrışımlar, bu sebep-sonuç yasasına tamamen uyarak işlemektedir.
Bir elektronun titreşiminden bir gezegenin dolanımına, bir mangonun yere düşmesinden bir yoginin güçlü iradesine, bir koşucunun deviniminden radyo dalgalarının güç algılanan esirde* hareketine, bir telgraf mesajının gönderiminden bir yoginin düşünce dünyasında telepatik iletişimine,.. tüm bunlar sebep-sonuç yasasıyla ahenk içinde çalışan görünmeyen güçlerin uygulamalarıdır. Hiç bir olay belli, belirli bir neden olmadan ortaya çıkmaz. Bir savaşın bitmesi, bir kometin kayışı, bir yersarsıntısının ya da volkanik patlamanın meydana gelmesi, bir salgın hastalığın, şimşeğin, sellerin, bedendeki hastalıkların, talihin, bedbahtlığın,.. hepsi ardında belirli nedenler barındırır.

Aksiyon-reaksiyon yasasını da kapsayan nedensellik yasası, denge yasası, ve ceza yasası - hepsi genel bir başlık altında toplanır: Karma Öğretisi.

* esir: Atomlar arasındaki boşluğu ve bütün evreni doldurduğu varsayılan, ağırlığı olmayan, ısı ve ışığı ileten töz. Hava.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder