17 Mart 2010 Çarşamba

Yoga ve zihin -1

Zihin bedenin en gizemli bileşenidir. Hem zevkin hem acının sebebidir. Bu bilgiyle bile, filozof ve geleceği görenler onu dizginlemekte başarısız kalmışlardır. Zihin tüm bilgiyi alan, yerleştiren ve fiziksel aktiviteleri kontrol eden bir birimdir. Muhtelif kapasitelerde işler. Hem otomatik refleks hareketi, hem düşünüp taşınmalar zihinsel dalgalar yoluyla faaliyete geçirilir. Nörolojik ve frenolojik* araştırmaları hesaba katmadan, zihnin tam işleyişi kavranamaz.
Yaşlı rişilerin** ifadeleriyle kadim yoga bilimi, zihni dizginleme sürecini bize anlatır. Schopenhauer bir defasında, “tutkular sonsuz ve tatmin sınırlıdır” diye yazmış. İsteğin kavrama gücü, elde etmeninkinden daha güçlüdür. Mutluluğu sağlamanın en iyi yolu, istek ve tutkuları en aza indirmektir. Bir istek, bununla ilgili diğer bir isteğe götürür ve bu işleyiş bitmek tükenmek bilmez. Bu doğrudur. Doğulu filozof ve azizler bize yıllarca, zihnin mutluluğun ve acının sebebi olduğunu anlatmışlardır. Zihnini fetheden biri acı ve zevkin erişebilirliğinin ötesine geçmiştir.
Ama, zihin nasıl zaptedilir? Biz, yalnız yoga yoluyla olabileceğine inanıyoruz. Barış yahut özgürlük bu dünyadan öte bir yerlerde değil, düzgün bir zihinsel disiplinle tam burada ve şimdi ele geçirilecek bir şeydir. Yoga üzerine benzersiz bir döküman olan Bhagavad Gita’da, Lord Krişna*** Arcuna’ya: “Zihin ve aklını Ben’e kaynaştır ve hiç şüphe yok ki o zaman benimle bütünleşeceksin” dedi. O halde, Tanrı bizden zihinsel kişiliğimizi ilahi olanla birleştirmemizi istedi.
Üst benliğin farkındalığına varmak için, zihnin aşırılıkları kontrol edilmelidir. Zihin mükemmel şekilde sakin ve durgun olmalıdır. Ancak o zaman, derin konsantrasyon ve tefekküre dalma süresince, ruhun ışığı üstümüze doğar. Basit bir ifadeyle, dhyana –meditasyon ve tefekküre dalma- öz’ü yahut üstün-bilinç algısını farketmek için tek yoldur.

* frenoloji: kafatası bilimi
** rişi: /sanskritçe/ bilge, pir, gaipten haber veren, vs
*** burada Lord Krişna Tanrı’nın temsilidir.

YOGANIN DİNAMİĞİ, BÖLÜM 1 -AÇIKLANAN YOGA, Swami Satyananda Saraswati

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder