17 Mayıs 2010 Pazartesi

Meditasyonun Hedefleri -2

Nevroz, nevrasteni* gibi sinir sistemi hastalıkları ya da işlevsel rahatsızlıkları, meditasyon ile başarıyla tedavi edilebilir. Uygulamalı meditasyonun, medikal terapiye bir hayli katkısı vardır. Meditasyonel terapi psikonevrozları tedavi edecektir – iyice mantıksız delilik halindeki insanlarda ortaya çıkan çeşitli hastalıklar. Meditasyon, pek çok hastalığı tedavi ettiği gibi, korunmakta da faydalıdır. Psikoz vakaları da başarıyla tedavi edilebilir.
Meditasyon içsel özü uyandırır. Meditasyon yoluyla, zihnin uyuyan ya da kullanılmayan yetileri veya beyin merkezleri uyandırılır. Eğer zihin geçmiş deneyimlerin hatta bulunduğu anın hatıralarından kurtulursa – eğer tamamıyla gerilimsiz ve tek noktaya odaklıysa - onun enerjileri bilinmeyen, görünmeyen ve duyulmayan bölgelerin keşfine doğru yönlendilebilir. Kimi transandantal** bilgi keskin zihin tarafından yapılan ince kesim yoluyla uyanabilir.*** Zihin bir problemi ele aldığında, günlerce, aylarca hatta yıllarca çalışır, yeni bir yaklaşım keşfeder ve probleme çözüm bulur. Büyük bilim adamlarının farkına vardığı şey bu. Derin, konsantre, tek odaklı meditasyon hayata ya da bilgiye yeni bir yol açar.
Zihnin bütün değişmeleri henüz insan tarafından bilinmiyor. Bilim adamlarının en büyükleri nihai hakikatin henüz bilinmediğini itiraf ediyorlar. Meditasyon, tansiyon, ağrı vb. hastalıkların kökünden temizlenmesine yardım edebilir. Onun terapötik**** etkinliği zaten tartışıldı.
Büyük psikolog Sigmund Freud, fiziksel düzlemde ortaya çıkanlar, bilinçaltı tutkuların tezahürleridir diye iddia eder. Eğer bu doğruysa, tüm bedbahtlığın, hastalık ve marazların kökü Freud’un kutlu altbenidir, bilnçaltıdır. Eski zamanın Hindu psikologları aynı görüşleri iddia etmişlerdir, ancak farklı bir terminolojiyle. Freud’un bilinçaltı çitta’nın belirtisinden başka bir şey değildir, bütün tutku ve ilkel güdülerin deposu. Tüm rahatsızlıklar önce zihinden kaynaklanır. “Üşütebilirim” ya da “bir hastalığa yakalanabilirim” gibi boş fikir yahut korkular, bedeni mikrop kapmaya hazırlar. Düzenli meditasyon çalışması, iradeyi geliştirir ve zihni yanlış inançların, heveslerin ve korkuların engellemelerinden özgürleştirir.

* nevroz: sinir bozukluğu; nevrasteni: sinir zayıflığı
** transandantal: metafizik, insan bilincinin sınırını aşan.
*** burada S. Satyananda metafor kullanarak, “keskin zihin” derken odaklanmış meditatif zihni; ve “ince kesim”le de bu zihin durumuyla gelinen hassaslığı, inceltilmişliği ve artan duyarlılığı kastediyor.
**** terapötik: sağaltıcı, iyileştirici
YOGANIN DİNAMİĞİ, BÖLÜM 1 -AÇIKLANAN YOGA, Swami Satyananda Saraswati

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder