8 Temmuz 2010 Perşembe

Samadhi: Yogik Eforun Zirvesi -2

Akıl, farkındalığın zihinsel örüntülerinden oluşan bir yığındır. Her bir farkındalık kalıbı çıkarıldığında veya yokedildiğinde, kalan bilincin en yüksek halidir ve insanın iç huzuru deneyimlediği yer burasıdır.
Modern insan gündelik yaşamında gerilim hisseder. Şehirlerin yoğun mekanik yaşamı, endüstriyel gelişmeye bağlı izdiham, aile problemleri – tüm bunlar onun artan geriliminin tabanını oluşturur. Gerilim, iki kuvvetin aksi yönlere çekmesiyle ortaya çıkan durumdur. Belirli bir şey yapmayı istediğinizde, içinizden bir güç sizi bundan caydırır. Bu gerilimdir, yahut psikanalistlerin açıklayacağı şekilde, ego ve süper-ego arasındaki çatışmadır.
İçimizde, kötü unsurlar olduğu kadar ulvîler de bulunur. İçimizdeki karanlık ve ilahi güçler arasındaki savaş esas gerilimdir. Bir psikolog, belli yöntemlerle sizi rahatlatacaktır, ama o zaman, anadi vasana denilen, tükenmez ve atıl, bilinçdışı olan-olmayan eğilimler birikimi vardır. Bir psikolog bu birikimi tüketmenize yardım edemez. İşte burada yoga bize yardıma gelir. Onun sağaltıcı, zihinsel, ruhsal, gaip ve psişik değeri vardır.
Gerilimlerinizden kurtulmak isterseniz, öncelikle kendinizi yatıştırmalı ve rahatlatmalısınız. Gerilimin ilk, son ve orijinal sebebini öğrenin. İçimizdeki karanlık ve ilahi güçler arasındaki sürekli mücadeledir o gerilim – şeytan ve Tanrı arasında. Yoga yoluyla, zihinsel, adalesel ve duygusal gerilimler kalkar ve içteki bu sonsuz kavga sona erdiğinde bir aşama gün gibi doğar. Bu ulvi ılımlılığın en üst halidir. Geçici ölümün bununla bir ilgisi yoktur. Yoga, hayatı daha güçlü kılmaya, içimizdeki uyuyan dehayı uyandırmaya, içgörü kazanmaya ve “üçüncü göz”ü (önsezi merkezi) faaliyete geçirmeye yardım eder. Bu üst-bilinçlilik durumudur.
Gözlerinizi kaparsanız, içinizde boşluk ve karanlık hissedeceksiniz ancak samadhinin yogik durumunda hem içsel, hem dışsal farkındalığınız yerindedir. Mâmafih, bu, en yüksek samadhi değildir. En büyük samadhi, zihnin dengesidir, yalnızca bilincin dengesi değil. O akli denge değildir. Bazen, kendinizde hiç bir gerilim hissetmediğinizde, aslında gerilim bilinç seviyesinden bilinçaltına ya da bilinçdışına geçmiştir.

YOGANIN DİNAMİĞİ,
BÖLÜM 1 -AÇIKLANAN YOGA
Swami Satyananda Saraswati

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder