13 Kasım 2009 Cuma

Om Trayambakam ॐ त्रयम्बकं

Om Trayambakam
Yacamahe sugandim puşti vardanam
Urvaru kamiva bandhanat
Mrityor mukşiya mamritat

Mis kokan, refahı yükselten, 3 gözlü tanrı Şiva'ya tapıyoruz.
Çaba sarfetmeden sapından ayrılıveren- karpuzda olduğu gibi,
Bizi de ölümün esaretinden kurtarsın,
Ölümsüzlükten bizi çevirmesine izin verme.

Om Sarveşam svatir bhavatu
Sarveşam şantir bhavatu
Sarveşam purnam bhavatu
Sarveşam mangalam bhavatu

Uğur hep üstümüzde olsun
Barış hep üstümüzde olsun
Bolluk hep üstümüzde olsun
Refah hep üstümüzde olsun

Sarve bhavantu sukhinaha
Sarve santu niramaya
Sarve bhadrani paşyantu
Ma kaşit dhukha bhak bhavet

Herkes mutlu olsun
Herkes hastalıklardan kurtulsun
Herkes refahtan keyif alsın
Kimse kederli olmasın

Asato ma sat gamaya
Tamaso ma cyotir gamaya
Mrityor ma amrtam gamaya

Beni gerçek olmayandan, gerçek olana götür,
Karanlıktan aydınlığa,
Ölümden ölümsüzlüğe.

Om purnamada purnamidam purnat
Purna mudaçyate
Purnasya purnamadaya
Purnamevavaşişyate

Brahman* tamdır. Bu yaradılış da tamdır.
Bu yaradılış Brahman'dan geldi.
Bu yaradılış Brahman'a karışıp birleştiğinde
Kalan da yine tamdır

Om Şanti Şanti Şanti.
Om Barış Barış Barış.

*Brahman: Mutlak, tek gerçek, yaradan, öz, kişisiz/gayrişahsi vs...

10 Kasım 2009 Salı

Karma -1 करमा

Karma kelimesi, fiziksel yahut zihinsel olsun (düşünce dahil) aksiyon veya edimi temsil eden, Sanskritçe "kri" kökünden türemiştir. Hem şimdiki hem önceki hayatımıza ait tüm faaliyetlerimizin toplamıdır. Karma, yalnızca eylem değil, bunun sonucu anlamına da gelir. Sonuç vermek esasen hiç de ayrı bir şey olmayıp, aksiyonun parçasıdır.

Nerede bir neden varsa, mutlaka bir etki oluşur. "Etki" olan ağaç için tohum bir "neden"dir. Ağaç tohumlar verir, ve tohumlar için bir neden olur. Neden sonucun içinde bulunur ve sonuç da nedenin. Sonuç nedenle eştir. Bu sonu olmayan evrensel bir sebep-sonuç zinciridir.
Tesadüf ya da şans diye bir şey yoktur. Eğer sınırlı zihniniz herhangi bir olayın nedenini bulamıyorsa, bu onun rastlantısal olduğunu göstermez.

Doğada her şey bu neden-sonuç yasasına uyar. Yerçekimi, yapışma, tutunma, çekme ve itme yasaları, hoşlanma-hoşlanmama yasası, görecelik, süreklilik, devamlılık yasaları, ve zihinde yaptığı çağrışımlar, bu sebep-sonuç yasasına tamamen uyarak işlemektedir.
Bir elektronun titreşiminden bir gezegenin dolanımına, bir mangonun yere düşmesinden bir yoginin güçlü iradesine, bir koşucunun deviniminden radyo dalgalarının güç algılanan esirde* hareketine, bir telgraf mesajının gönderiminden bir yoginin düşünce dünyasında telepatik iletişimine,.. tüm bunlar sebep-sonuç yasasıyla ahenk içinde çalışan görünmeyen güçlerin uygulamalarıdır. Hiç bir olay belli, belirli bir neden olmadan ortaya çıkmaz. Bir savaşın bitmesi, bir kometin kayışı, bir yersarsıntısının ya da volkanik patlamanın meydana gelmesi, bir salgın hastalığın, şimşeğin, sellerin, bedendeki hastalıkların, talihin, bedbahtlığın,.. hepsi ardında belirli nedenler barındırır.

Aksiyon-reaksiyon yasasını da kapsayan nedensellik yasası, denge yasası, ve ceza yasası - hepsi genel bir başlık altında toplanır: Karma Öğretisi.

* esir: Atomlar arasındaki boşluğu ve bütün evreni doldurduğu varsayılan, ağırlığı olmayan, ısı ve ışığı ileten töz. Hava.

9 Kasım 2009 Pazartesi

İzzet-i nefs

"Her hata başarıya götüren bir sıçrama taşıdır.
Her zorluk ya da hayal kırıklığı gerçek inancının sınanmasıdır.
Her hastalık Karmik arınmadır.
Her tatsız olay Tanrı'ya güveninin imtihanıdır.
Her baştan çıkartma ruhsal gücünün denenmesidir.
O sebeple Nil Desperandum. Hep cesur ve neşeli ol.
Cesaretle ilerle. Tüm uğraşlarında samimi ve azimli ol.
Bir kahraman gibi ilerle."
- Swami Sivananda

8 Kasım 2009 Pazar

Sessizlik मौन

"Dış gürültü yapmayı bırakınca, içinden Tanrı'nın sesini duyarsın."
- Swami Satchidananda

6 Kasım 2009 Cuma

Viveka विवेक

Ayrımsama gücü (viveka) gerçekle gerçek olmayan arasındaki farkı görme yetisidir. Dış dünyanın tümü ve içteki evren hayalîdir. Toprak, su, rüzgar, ateş, gökyüzü, okyanus, bedenlerimiz ve onu hareket ettiren yaşamsal güç, zihnimiz, benlik bilincimiz - hepsi sadece boştur hiçliktir.
Tek gerçek olan Atman (öz) yahut Brahman'dır, Mutlak'tır.
- Sri Swami Sivananda

http://groups.google.co.uk/group/satsang-with-swamiji/web/viveka-discrimination?hl=en-