2 Eylül 2011 Cuma

Yoga Felsefesi: Bir Önsöz -2

Yoga kelimesi, kullanılmış, yanlış kullanılmış, kötüye kullanılmıştır. Kimilerine göre, o geçmişten kalan değerli bir yadigârdır. Diğerlerine göre, korkutucu anıştırmaları barındırır. Yoga popüler bir kelimedir ve aynı zamanda da eski bir kelimedir. Patanjali, -esasında Samkhya* metafiziğinin dolaylı bir sistemleştirmesi olan- kendi yoga felsefesini tasarlamadan çok önce, yoga terimine pek çok kutsal Hindu yazılarda ve Budist edebiyatta atıfta bulunulmuştur. Bu karışıklık, yoga teorisine parça parça yaklaşımdan kaynaklanmıştır. Yogasanalara verilen önem (çok da gereklilerdir), yoga felsefesi ve metafiziğinin dışta bırakılmasıyla, uzun vadede yoganın bir vücut geliştirme metoduna indirgenmesine yol açmıştır. Bugün insanlar, yogik hayat yaşamanın, inzivada gibi asosyal yaşamak ve kendinden vazgeçmek demek olan tatsız anıştırmasından ötürü yoga teriminden kaçınmaktadır. Yoga hakkındaki en yaygın yanlış anlamalar halen almış başını gitmektedir ve bunların bazıları ciddiye alınmayacak denli çocukçadır. Her şeye rağmen, bu yanlış yorumlamalar ortamının yok edilmesi ve yogik değerlerin tekrar ortaya konması gerekir.
İnsan, burada bir klişeyi tekrar edersek, felsefî bir hayvandır. Aslında, o mükemmellik için açlık ve susuzluk duyan tek hayvandır. İnsanoğlunun geçmişi gösteriyor ki, tüm hastalıklardan özgür bir yaşam sürmek için her aşamada sosyal, politik ve dini kurumlarımızı mükemmelleştirmeye uğraşmış, Çözümlenemez'in idraki ve tetkiki için kendimizi adamışız. Yoga felsefesi bu sonuca yöneliktir, ama işleyişleri insan kişiliğinin tüm seviyelerinde reçetelenmiştir. Yogik felsefe, ruhun meskeni olarak bedenin zihin kadar önemli olduğunu göz önünde bulundurur, ki fizyoloji psikolojiyle eşit ilgi ister. Bedensel disiplinle başlayan yoga sistemi, zihnin pek çok farklı çabalarını intizama sokarak, zihinsel tutumun dönüşümüyle devam eder. Ancak, sağlam bir bedenle dinç bir zihnin bütünleşmesinden sonra, kişisel ruhla evrensel ruhun o ince sentezine ulaşılabilir.
* Samkhya: 6 klasik Hint felsefe okulundan biri.
YOGANIN DİNAMİKLERİ, BÖLÜM 1 -AÇIKLANAN YOGA Swami Satyananda Saraswati